TIM Radio Prnjavor House & Dance
SPEED TEST

 

 

Da li je Vaš Internet priključak spor?

Internet testovi brzine mogu pomoći pri odgovoru na to pitanje. Scores featuring free web Internet testove brzine koriste hiljade korisnika interneta svakog dana. Ovi testovi proveravaju da li širokopojasne veze dostižu brzinu koju je obećao Vaš Internet Service Provider. Drugim rečima, Internet testovi brzine "mere" da li dobijate ono šta plaćate svaki mesec.

Značaj

Većina Internet Service Provider-a imaju sve vise prispojenih korisnika sa "flat" mesečnim pretplatama. Stoga bi se trebao suočili sa problemima povećanja performansi frekvencija. A sve veći broj korisnika se oslanja na Internet testove brzina za proveru da li su njihovi davaoci usluga zapravo isporučili obećanu brzinu veze. Na primer, smatra se da Internet test brzine programiran od "Ookla Net Metrics" koristi više od 8 miliona puta svaki mesec.

Funkcija

Internet testovi brzine obično sadrze tri ključne promenljive:

  • Download brzina - mere koliko brzo Vaš računar prima podatke iz svoje širokopojasne veze.
  • Upload brzina - mere koliko se brzo podaci šalju s vašeg računara na Internet. Kod većine Internet Service Provider-a preuzimanje podataka je na znatno većim brzinama nego slanje.
  • Latency - sinonim za kašnjenje u Internet žargonu - je mjerenje koliko je vremena potrebno da podaci putuju između dve označene tačke.
SpaceNET 3 d.o.o. Wireless internet service provider
Kralja Aleksandra 33, 15306 Prnjavor
tel: 064/33333-85
Visitors Counter Reliable